Uključivanje osoba s invaliditetom

Status
Niste upisani
Price
Zaključano
Započni
Ovaj modul je trenutno zaključan

Ovaj modul osmišljen je kako bi polaznicima pružio znanje i razumijevanje ključnih elemenata uključivanja osoba s invaliditetom:

  • SPOSOBNOST: poduzeće treba educirati i osvijestiti svoje zaposlenike o važnosti ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom;
  • USKLAĐENOST: poduzeće mora poznavati i pridržavati se svih relevantnih radnih propisa iz područja zapošljavanja osoba s invaliditetom, ljudskih prava i nediskriminacije;
  • DOSTOJANSTVO: ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u radnu okolinu dio je kulture organizacije, kulture interne komunikacije i njezinih vrijednosti;
  • RAZVOJ: ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u radnu okolinu dio je strategije organizacije. Za postizanje cilja moraju se razviti konkretne mjere;
  • SOCIJALNA PRAVDA: poduzeće komunicira svoju predanost ravnopravnom uključivanju osoba s invaliditetom izvana sa svim svojim dionicima. Promiče svoju predanost u zajednici; surađuje s nevladinim organizacijama i školama (doprinos društvu).

Developed by

Scroll to Top
Scroll to Top