Incluziunea persoanelor cu diz-abilități

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This curs is currently closed

Acest modul a fost conceput pentru a oferi cursanților cunoștințele și înțelegerea elementelor cheie ale incluziunii persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate:

  • COMPETENȚĂ: compania trebuie să își educe angajații și să le crească nivelul de conștientizare cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități;
  • CONFORMITATE: compania trebuie să cunoască și să respecte legislația muncii în domeniul încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilități, al drepturilor omului și privind non-discriminarea;
  • DEMNITATE: incluziunea persoanelor cu dizabilități la locul de muncă face parte din cultura organizației, din cultura de comunicare internă și din valorile companiei;
  • DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ: incluziunea persoanelor cu dizabilități la locul de muncă face parte din strategia organizației. Pentru atingerea obiectivului trebuie elaborate măsuri concrete;
  • DREPTATE SOCIALĂ: compania își comunică angajamentul pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități pe plan extern, către toate persoanele interesate. Își promovează angajamentul în comunitate; colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu școlile (contribuție la societate).

Developed by

Scroll to Top
Scroll to Top