Vključevanje oseb z invalidnostjo

Trenutni Status
Niste vpisani
Price
Zaklenjeno
Začnite
Ta modul je trenutno zaprt

Ta modul je bil zasnovan tako, da učencem zagotavlja znanje in razumevanje ključnih elementov enake vključenosti invalidov:

  • PRISTOJNOST: podjetje mora izučiti in svoje zaposlene ozaveščati o pomenu enakega vključevanja invalidov;
  • SKLADNOST: podjetje mora vedeti in izpolnjevati vso ustrezno delovno zakonodajo na področju zaposlovanja invalidov, človekovih pravic in nediskriminacije;
  • DOSTOJANSTVO: enako vključevanje invalidov v delovno okolje je del kulture organizacije, notranje komunikacijske kulture in njenih vrednot;
  • ORGANIZACIJSKI RAZVOJ: enako vključevanje invalidov v delovno okolje je del strategije organizacije. Za dosego cilja je treba razviti konkretne ukrepe;
  • SOCIALNA PRAVIČNOST: podjetje sporoči svojo zavezanost enaki vključenosti invalidov navzkriž z vsemi zainteresiranimi stranmi. spodbuja svojo zavezanost v skupnosti; sodeluje z nevladnimi organizacijami in šolami (prispevek k družbi).
Scroll to Top
Scroll to Top