q O WIC projektu – Diversity Learning

O WIC projektu

Nakon uspješnog lansiranja Povelje raznolikosti u 2017., organizatori povelja Slovenije, Hrvatske i Rumunjske najavljuju udruženu akciju namijenjenu ubrzanju uključivanja i promicanja politika raznolikosti u regiji. 

Projekt će razviti mnogostruke aspekte učenja, kao što je razvoj znanja, vještina i stavova potpisnika, njihovo osobno znanje, unaprijedit će organizacijsku kulturu, te znanje kako surađivati s različitim grupama.

Serije treninga o raznolikosti će pomoći potpisnicima povelja, ne samo da unaprijede svoje vještine i znanja o temi raznolikosti, već i da osvijeste koristi koje primjena politike raznolikosti nosi u praksi. Razmatranje politika raznolikosti i uključivosti na praktičan i interaktivan način, pomoći će polaznicima treninga da sami integriraju praksu raznolikosti istovremeno stvarajući čvrsti okvir za međusobnu suradnju i dijeljenje najbolje praske među organizacijama potpisnicama povelja.

Program je dizajniran da potpisnicima omogući ugradnju raznolikosti na strateškoj razini, što je napredak u odnosu na jednokratne prakse. Ovaj pristup će sudionike opremiti potrebnim alatima, znanjem i vještinama kako bi se odmaknuli od kopiranja i improvizacije, te pristupili uvođenju raznolikosti u organizacije na strateški način.

Aktivnosti razmjene i dijeljenja znanja na lokalnoj i međunarodnoj razini kao što su međunarodna događanja i publikacije, dodatno će ojačati regionalnu i lokanlu raspravu o važnosti upravljanja raznolikošću unutar organizacija u regiji.

O organizacijama

Slovenian Diversity Charter

The Diversity Charter Slovenia was launched on the 14th of November 2017 by the Slovenian  partnership initiative from Dobrovita Ltd., Institute Sentprima, SKUP with the help of Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal  Opportunities in the Republic of Slovenia, Association of Contractors of Vocational Rehabilitation in the Republic of Slovenia, CNVOS -Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs and Association of Employers of Slovenia. At the launch, 59 companies signed the diversity charter, including some of the biggest and best known in Slovenia -LEK (Sandoz company), IBM Slovenia, Oracle Slovenia, AquafilSLO Ltd, Atlantic Grupa, BMW, RLS, University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia, Studio Moderna and many others.

www.raznolikost.eu/en | Contact: Barbara Zupancic, raznolikost@dobrovita.com

Romanian Diversity Charter

The official launch of the Romanian Diversity Charter took place on 18 April 2018, Romania thus becoming the 21st country in the European Union with a Diversity Charter and benefiting from the membership in the European Diversity Platform. Today, the Charter brings together 155 signatories, covering approx. 200.000 employees from companies, public institutions and NGOs, who have publicly assumed the principles of the Charter, so that diversity, equal opportunities and social inclusion become values acknowledged and respected in Romania. Under the auspices of the Romanian Diversity Charter, several initiatives have taken place (experience exchanges, workshops, seminars, debates, task forces) where different practices and organizational policies of diversity management were presented, analyzed, debated and disseminated. Since 2021 the Charter and its signatories celebrate together the EU Diversity Month to promote diversity in the workplace and in society.

https://www.cartadiversitatii.ro | Contact – Dana Oancea, dana.oancea@cartadiversitatii.ro

Povelja raznolikosti Hrvatska

Povelja raznolikosti Hrvatska pokrenuta je 4. listopada 2017. s 34 potpisnika a danas ima preko 90 potpisnika. Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj inicijativa je koja je nastala tragom uspješnog modela drugih europskih zemalja, a temelji se na skupu načela koje potpisnici dobrovoljno prihvaćaju u svrhu promocije raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu. Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) pod čijim okriljem je do sada u RH Povelju potpisalo 90 potpisnica, većinom poslovnih organizacija koje sudjelovanjem u inicijativi daju pozitivan doprinos uvođenju politike raznolikosti i kulture tolerancije i prihvaćanja. Potpisnice javno komuniciraju svoj sustav vrijednosti, ali i sudjelovanjem u aktivnostima uče, dijele znanje, inspiriraju i udružuju se na promicanju i širenju ovih vrijednosti na čitavo društvo.

Više o Povelji raznolikosti Hrvatske na:

https://www.hrpsor.hr/povelja-o-raznolikosti/ | Contact: Mirjana Matesic, mirjana.matesic@hrpsor.hr

Scroll to Top
Scroll to Top