O WIC SLO

Po uspešnem začetku leta 2017 in 2018 so hrvaška, slovenska in romunska listina raznolikosti ponovno združile moči za pospešitev vključevanja in spodbujanja upravljanja raznolikosti v regiji.

 

Program je namenjen široki paleti zainteresiranih strani in strokovnega znanja ter je zasnovan tako, da organizacijam podpisnicam omogoča, da bolj strateško vgradijo raznolikost, kar je korak naprej od enkratnih pobud. Udeležence opremi s potrebnimi orodji, znanjem in spretnostmi, da se umaknejo od improvizacije in se bolj strateško približajo V&R.

7 Modulov za usposabljanje na področju R&V in regionalna shema za mentorstvo raznolikosti sta močna podlaga za učenje in mentorstvo podpisnikov Listine v teh državah, in jim omogočata, da še bolj praktično in strateško obravnavajo načela Listine. Praktično in interaktivno obravnavanje vprašanj R&V pomaga podpisnicam, da postanejo še bolj aktivne na področju raznolikosti, hkrati pa vzpostavijo trden okvir za interakcije in izmenjavo najboljših praks med organizacijami podpisnicami. Projekt je zasnovan tako, da doseže več učnih rezultatov, vključno z razvojem znanja podpisnikov, spretnosti in odnosa, okrepljenega samo poznavanja, okrepljenih organizacijskih kultur, izboljšanih spretnosti za delo z različnimi skupinami.

O organizatorjih izobraževanja

Listina raznolikosti Slovenija

Listino raznolikosti Slovenija je 14. novembra 2017 začela slovenska partnerska pobuda Dobrovita d.o.o., Zavod Šentprima, SKUP s pomočjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Republiki Sloveniji, Združenja izvajalcev poklicne rehabilitacije v Republiki Sloveniji, CNVOS -Center za informacijsko službo,  Sodelovanje in razvoj nevladnih in združenj delodajalcev Slovenije.

Na začetku je 59 podjetij podpisalo listino o raznolikosti, med njimi tudi nekaj največjih in najbolj znanih v Sloveniji -LEK (podjetje Sandoz), IBM Slovenija, Oracle Slovenija, AquafilSLO Ltd, Atlantic Grupa, BMW, RLS, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut, Republika Slovenija, Studio Moderna in mnoge druge.

www.raznolikost.eu/en | Kontakt: Barbara Zupančic, listina@raznolikost.eu 

Listina raznolikosti Romunija

Listina raznolikosti Romunija se je odvila 18. aprila 2018. Romunija je tako kor 21. po vrsti vstopila v združbo Listin raznolikosti EU. Danes vključuje preko 155 podpisov, ki zajemajo približno 200.000 zaposlenih iz podjetij, javnih institucij in nevladnih družb, ki so javno prevzela načela Listine, tako da raznolikost, enake možnosti in socialna vključenost postanejo vrednote, priznane in spoštovane v Romuniji. Pod zgledom Romunske listine o raznolikosti je bilo sprejetih več pobud (izmenjave izkušenj, delavnice, seminarji, razprave, delovne skupine), kjer so bile predstavljene, analizirane, razpravljane in razširjane različne prakse in organizacijske politike upravljanja raznolikosti. Od leta 2021 Listina in njene podpisnice skupaj praznujejo Mesec raznolikosti EU za spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu in v družbi.

https://www.cartadiversitatii.ro | Kontakt: – Dana Oancea, dana.oancea@cartadiversitatii.ro

Listina raznolikosti Hrvaška

Listina raznolikosti Hrvaška se je začela 4. oktobra 2017 s 34 podpisnicami. Hrvaško Listino  raznolikosti vodi Hrvaški poslovni svet za trajnostni razvoj (HR BCSD). Ambasadorji so Gordana Kovačević, predsednica uprave Ericsson Nikola Tesla, Marinko Došen, predsednik uprave AD Plastik, Goran Ražnjević, predsednik uprave Ilirije Biograd, John Gasparac, predsednik uprave PwC Croatia in Daria Mateljak, partner v Hauska & Partner. Hrvaška listina raznolikosti ima Zavezništvo o enakosti spolov, ki je zbralo organizacije in vsako leto organizirajo javni dogodek na mednarodni dan žensk.  Poleg tega je hrvaška Listina organizirala delavnice in izobraževanja o temah, kot so LGBTIQ+, trajnost, raznolikost na delovnem mestu, človekove in otroške pravice, enakost spolov, ki so vse povezane s cilji trajnostnega razvoja. Hrvaška listina raznolikosti ima več kot 90 podpisov.

www.raznolikost.hr | Kontakt: Mirjana Matešić, mirjana.matesic@hrpsor.hr

Scroll to Top
Scroll to Top